Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення

 

Система викладу матеріалу передбачає послідовне висвітлення найбільш значущих питань діагностики та корекції фонетико-фонематичного та системного недорозвитку мовлення.

Для більш усвідомленого та цілісного засвоєння матеріалу, рекомендується прослуховування повного циклу семінарів.

До циклу включено:

1.ФФНМ -10 годин

2. ЗНМ-10 годин.

3. Алалія-10 годин.

Програма семінару "Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення"

1. Поняття про фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення, основні поняття та визначення.

2. Фонетичні порушення (спотворення, заміни, змішування) та їх диференційні ознаки.

3. Фонематичні процеси та їх ієрархічна взаємодія в процесі онтогенезу.

4. Логопедичне обстеження звуковимови у дітей із ФФНМ.

6. Логопедична тераностика: сучасний напрям у розробці методик логопедичної діагностики та корекції.

5. Діагностична процедура обстеження стану сформованості фонематичних процесів у дітей з ФФНМ.

6. Звуковий аналіз: визначення, види.

7. Методика обстеження стану сформованості звукового аналізу у дітей раннього та дошкільного віку.

8. Підходи до організації логопедичної роботи з корекції фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення.

Дата проведення: осінь 2018р

Для реєстрації на семінар необхідно внести передоплату на карту рахунок приват банку на вислати на discursocentr@gmail.com свої ПІБ а телефон. Інформація за телефоном  +38(093) 382-89-59