Фонематичні процеси у мовленнєвому розвитку дитини


15.12.2017

Фонематичні процеси у мовленнєвому розвитку дитини

Логопед-дефектолог
Анастасія Кодацька

Як та коли розвивається мовлення дитини?

Всім відомо, що немовля народжується без початково закладеного вміння розмовляти. Для того, щоб цей процес став можливим насамперед в дитини мають бути сформовані та розвинені органи артикуляційного апарату, згодом, в процесі дорослішання, дитина вчиться їх моторно координувати, в наслідок чого вона починає вимовляти певні звуки. Але для того щоб ці звуки склались в слова без змішування, спотворення чи інших дефектів у дитини мають бути сформовані фонетичні процеси, мовленнєвий слух.

Розберемось детальніше

У дітей в період від  народження і до 4-х років розвивається мовленнєва компетентність - уміння керувати мовленнєвими органами. До 5 років діти оволодівають правильною вимовою звуків (фонем), а до 6 років навчаються усвідомлено розрізняти повністю усі звуки мовлення на слух і при вимові у будь-якій позиції слова.

Фонетичний бік мовлення вважається сформованим у дитини тоді, коли вона здатна забезпечити правильну звуковимову у відповідності до результатів аналізу, проведеного спільно із тонкими акустичними (слуховими) і кінетичними (сприймання артикуляційних позицій звуків) відчуттями. Іншими словами, дитина має чітко розрізняти звуки між собою за акустичними ознаками та співвідносити кожен свій звук зі звуком-ідеалом рідної мови.

Що таке фонематичні процеси, які вони бувають і чому порушуються?

З вище сказаного випливає, що дитина може вимовляти звуки не чітко, плутати і замінювати їх під час мовлення маючи цілком сформований артикуляційний апарат, а також володіючи достатньо чіткою його рухливістю. І причиною цього слугуватиме недостатній розвиток саме фонематичних процесів.

До фонематичних процесів відносять: фонематичне сприймання, фонематичний аналіз та синтез, фонематичний контроль та фонематичні уявлення. Фонематичні процеси допомагають дитині тонко «відчувати» і розрізняти звуки на слух у чужому та власному мовленні, відбирати та диференціювати їх, а також не плутати під час промовляння.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день, саме порушення фонематичних процесів часто є причиною неправильної звуковимови дошкільників.

  Причини виникнення порушень фонематичних процесів у дітей розглядаються точки зору анатомії і фізіології, нейропсихології та інших наук. Порушення фонематичних процесів переважно виникають при ураженні домінантної півкулі кори головного мозку.

Розвиток фонематичних процесів

З метою пропедевтики та корекції відхилень у розвитку фонематичних процесів слід грати з дитиною у різноманітні ігри, які допоможуть розвинути у неї немовленнєвий та мовленнєвий слух.

Гра «Що за звук?

Опис: Дорослий вмикає дитині аудіозапис природнього або побутового шуму чи звуку (наприклад шум води, вулиці, спів пташки, різання паперу, рух поїзда тощо), дитина ж має здогадатися що саме звучить. Для більш старших діточок можна ускладнити задачу, наприклад, обравши різні музичні інструменти (барабан, дудка, піаніно тощо);

Гра «Спіймай звук»

Опис: Дорослий задає дитині установку: «Я говоритиму багато різних звуків, ти коли почуєш звук С (Ш, Ц, Л…) – плескай в долоні». Після цього дорослий починає говорити хаотичний звуковий ряд (п, н, д, х, т, ч, р, л, с – хлопок). Після того як дитина навчиться «ловити» заданий звук, в гру можна пограти замінивши звук на склад, а потім слово. Наприклад: «Коли почуєш слово в якому заховався звук С – плескай в долоні», (танк, жаба, квітка, шапка, собака – хлопок). Варто зауважити, що на початкових етапах гри, дорослий має дещо протягувати заданий звук, акцентуючи на ньому увагу дитини, коли ж дитина навчиться виконувати завдання, промовляти звичним способом.

Гра « Повторюшка»

Опис: дорослий просить повторити за ним ряд складів без помилок (та-та-на; ке-ке-те; ву-ву-фу; ба-па-ба; со-зо-со; ди-ти-ки тощо); після цього варто попросити повторити ряд схожих слів, слів-паронімів (сік-тік-пік, тачка-качка-дачка, коза-коса-роса тощо)

Гра «Детектив»

Опис: дорослий пояснює, що у словах, які він зараз називатиме заховався хитрий звук, дитина зрозуміє який це звук, адже він буде дуже часто повторюватися (наприклад: акула, ананас, Анна – а; сон, сестра, соска, кокос, насос – с;)

Гра «Червоний-Зелений»

Опис: дитина отримує дві фішки – червоного і зеленого кольору, дорослий, показує дитині зображення предмета і називає його замінюючи, спотворюючи звуки, копіюючи вимову дитини і правильним способом. Коли дитина чує не правильну вимову – піднімає червону фішку, правильну – зелену (наприклад демонструється зображення ракети: це раекта, це шакета, докета, лакета – червона фішка; це ракета – зелена фішка).

 Гра «Підбери слово»

Опис: дана гра варіація звичайної гри в «Слова», дорослий і дитина по черзі називають слова, які починаються на заданий звук (наприклад з- знак, зуб, зима, Зоя, змія тощо); однак, для того щоб грати в цю гру, дитина має вміти визначати місце звука в слові, зокрема перший звук в слові.

Гра «Ремонт»

Опис: дорослий пояснює дитині, що зараз називатиме слова, які «зламалися», бо розпалися на частинки і дитині потрібно їх «полагодити», назвавши ціле слово разом (простіший варіант гри: дорослий може називати слова по складах(во-да, сі-но, ма-ши-на, че-ре-па-ха); складніший варіант: дорослий промовляє слова окремими звуками (л е в, о с а, м у х а, л і т а к тощо));

 

 

← Все Публикации